Trädbeskärning i Västra Götaland av ArbCare Trädservice

Öka dina träd & buskars livslängd på ett naturligt sätt - med Arbcares trädbeskärning

Kontakta oss

Därför är trädbeskärning viktigt

Träd och buskar behöver ibland beskäras för att förlänga deras livslängd, förbättra tillväxten, främja fruktsättning eller av estetiska skäl. Om du har ett träd som skymmer solen, kan vi beskära det för att släppa in mer ljus. Fruktträd beskärs ofta för att de ska bära frukt av hög kvalitet. Många träd kräver även beskärning av säkerhetsskäl, särskilt om de står olämpligt, har utstickande grenar eller riskerar att brytas av och skada både sig själva och omgivningen.

Ibland växer träden sig så stora att solens strålar inte längre når marken. Då kan det vara bra att beskära trädet för att bevara dess skönhet och hälsa. Om trädets grenar sträcker sig över områden som trädgårdsgränser, växthus eller cykelvägar, är det viktigt att beskära dem för att undvika skador samtidigt som trädets funktionalitet bevaras. Låt oss på ArbCare Trädservice i Uddevalla ta hand om detta för dig, så att arbetet utförs effektivt och korrekt.

Metoder för trädbeskärning

Det finns ett flertal olika metoder för trädbeskärning. Våra kvalificerade arborister inspekterar området innan arbetet ska utföras, för att bedöma val av metod. Vi säkerställer även att beskärningen sker ansvarsfullt och förbättrar trädens hälsa. Kontakta oss för att få en bedömning på vad för slags trädbeskärning ditt träd behöver!

Uppbyggnadsbeskärning

Genom att beskära trädet när det är ungt, kan vi effektivt forma dess framtida struktur. Vi tar bort grenar som växer felaktigt, eliminerar svaga punkter och justerar kronans höjd. Denna tidiga beskärning reducerar vi behovet av större ingrepp senare, vilket är fördelaktigt både för trädets hälsa och din ekonomi.

Utrymmesbeskärning

Träd som står på trånga utrymmen kan med tiden växa och komma farligt nära fasader, elledningar, trafik eller andra omgivande föremål som kräver fritt utrymme. Genom att klättra upp på trädet kan vi nå även de allra tunnaste grenarna. På detta sätt kan vi smidigt och korrekt beskära de grenar som växer på oönskade platser.

Kronglesning

Är trädet möjligtvis för tätt och blockerar alldeles för mycket av ljuset? I det fallet kan kronglesning vara en utmärkt lösning. Vid denna typ av trädbeskärning avlägsnar vi mindre grenar runtom i kronan. Detta ökar ljusinsläppet samtidigt som trädets form och omfång bevaras.

Kronreducering

Har trädet blivit alldeles för stort? I sådana fall är kronreducering ett rekommenderat alternativ. Genom att klättra upp på trädet kan vi nå grenarna i hela kronan. På så sätt kan vi korta in och minska omfånget på hela trädet.

Viktavlastning

Vissa delar av ett träd kan av olika skäl bli svaga och utgöra en säkerhetsrisk för allmänheten. Tunga grenar, bark som vuxit sig inåt, svampangrepp eller andra mekaniska svagheter kan kräva att vi viktavlastar den utsatta delen av kronan. Genom att göra detta minskar vi risken för att stora grenar faller och skadar omgivningen och i värsta fall, även människor.

Hamling

Hamling är en traditionell beskärningsmetod där vi tidigt kortar in stammen och grenarna till en lämplig höjd genom att ta bort bladmassa. Detta främjar riklig tillväxt av vattenskott, som sedan återhamlas vartannat till vart tredje år. Om du vill hålla ditt träd i en kontrollerad storlek är hamling ett utmärkt alternativ.

RUT-avdrag för trädbeskärning

Trädbeskärning är giltigt för RUT-avdrag. Detta innebär en skattereduktion med upp till hälften av arbetskostnaden. Vill du veta mer kan du läsa om RUT-avdrag för trädbeskärning på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss för kostnadsfritt besök

För att kunna erbjuda dig det mest exakta kostnadsförslaget för stubbfräsning, kommer vi gärna ut och besöker dig på plats. Detta besök hjälper oss att bestämma den mest effektiva arbetsmetoden, bedöma arbetsomfattningen och utföra en grundlig riskbedömning. 

Kontakta oss